Güncel Patoloji Dergisi 2017 , Vol 1 , Num 3
KUTANÖZ LİPOMATÖZ NÖROFİBROMA
Merve Aydemir1, Hande Nur Aksoy1, Begüm Çalım1, Itır Ebru Zemheri1, İsmail Yılmaz2
1Ümraniye Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
2İstanbul Sultan Abdulhamid Han Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Özet

Giriş

Kutanöz lipomatöz nörofibroma nörofibromun patogenezi az bilinen bir varyantıdır. Biz nadir olması sebebi ile olgumuzu literatür eşliğinde sunduk.

Olgu

30 yaşında hasta saçlı deride kitle sebebi ile başvurdu. Muayenede sarı renkli 0.8 cm çapında papül izlendi. Eksize edilen lezyonun mikroskopik incelemesinde klasik nörofibrom alanları ile karışık matür yağ doku izlendi. Son derece nadir görülen kutanöz lipomatöz nörofibromda ayırıcı tanıda nörokristik kutanöz hamartom, lipom, kutanöz menengiom ve liposit diferansiyasyonu bulunan nevusler bulunur. Patogenezde lipomatöz dokunun aberran gelişiminden söz edilmektedir.

Sonuç

Nörofibroma periferik sinirin proliferasyonu olan benign bir tümördür ve kutanöz lipomatöz nörofibroma nadir bir varyantıdır.