Güncel Patoloji Dergisi 2017 , Vol 1 , Num 3
İNTRAOSSEÖZ HEMANJİOM: BİR OLGU NEDENİYLE
Düriye Betül Yılmaz1, Ahmet Boduroğlu1, Selin Deniz1, İnanç Elif Gürer1
1Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı

Özet

Giriş

İntraosseoz hemanjiomlar tüm kemik tümörlerinin % 0,7-1 ‘sini oluşturan nadir tümörlerdir. En sık kolumna vertebraliste görülür, en sık frontal olmak üzere kafa kemiği tutulumu da gözlenir. Radyolojik bulgularının çoğu olguda spesifik olmaması nedeniyle histopatolojik tanıya gerek duyulabilir.

Olgu

26 yaşındaki erkek hasta, kafa kemiğinde şişlik nedeni ile 2 yıl önceki başvurusunda , yapılan MR görüntülemede sağ parietal kemikte inraosseöz yerleşimli 1.5 cm çapında kontrastlanan heterojen iç yapıda, hemanjiom ile uyumlu kitle lezyonu saptanmıştır. Hastada nörolojik bulgu saptanmadığı için takip kararı alınarak, takiplerinde kitle boyutunda artış saptanması üzerine operasyon kararı alınmıştır. Operasyon materyali, 3.8X3.2 X 0.7 cm boyutlarında düzensiz görünümde kemik doku olup, hematoksilen eozin kesitlerinde tek sıralı endotel ile döşeli vasküler yapılardan oluşan lezyon, intraosseoz hemanjiom olarak raporlandı.

Sonuç

İntraosseoz hemanjiomlar sıklıkla yetişkinlerde vertebral yerleşimli olup, genellikle semptom vermezler. Kraniofasiyal kemikler, vertebrayı izleyerek ikinci sıklıkta karşımıza çıkarlar. Görüntülemede kemikte litik lezyonlar şeklinde izlenen hemangiomlar, makroskopik olarak yumuşak iyi sınırlı lezyonlardır. Tamamen benign seyir gösteren bu lezyonlar, tipik morfolojiye sahip olduklarında ayırıcı tanı güçlüğü yaratmazlar. Ancak kemik lokalizasyonu gerek radyolojik gerek makroskopik olarak patologlar için zorluk gösterebilir. Bu çalışmada parietal kemik lokalizasyonlu bir hemangiom olgusu, literatür bilgileri eşliğinde, sık ve nadir lokalizasyonları, morfolojik farklılıkları dikkate alınarak tartışılmıştır.