Güncel Patoloji Dergisi 2017 , Vol 1 , Num 3
SİNOVYAL HEMANJİYOM:BİR OLGU SUNUMU
Düriye Betül Yılmaz1, Güzide Ayşe Ocak1
1Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı

Özet

Giriş

Sinovyal hemanjiyom, hemanjiyomların %1’inden azını oluşturan, oldukça nadir görülen, intraartiküler boşluk ve bursayı kaplayan sinovyum yüzeyinden gelişen benign vasküler tümördür. Çocuklar ve genç erişkinlerde sıklıkla diz, el bileği ve dirsekte görülür.

Olgu

6 aydır dizinde ağrı ve şişlik şikayeti olan 15 yaşında erkek hastaya, 4 ay önce dış merkezde gaglion kisti tanısı ile aspirasyon yapılmış, şişliğin yenilemesi üzerine kliniğimize başvurmuştur. Manyetik Rezonans (MR) incelemesi sonucunda pigmente villonodüler sinovit (PVNS) ön tanısı ile artroskopik eksizyon uygulanmıştır. Histopatolojik incelemede, papiller yapılar oluşturmuş, yer yer hiperplastik görünümde, sinovyal membran altında, miksoid ve fibrotik stroma ile çevrili, ince ve kalın duvarlı damar proliferasyonu ve bazı alanlarda hemosiderin pigment varlığı dikkati çekti ve sinovyal hemanjiyom ile uyumlu bulundu.

Sonuç

Sinovyal hemanjiyom nadir görülen, diz eklemini etkileyen benign bir tümördür. Tekrarlayan kanama ataklarına bağlı hemofilik artropati ya da PVNS’yi taklit eden bulgular izlenebilir. Bulgular özgül ol­madığı için klinik tanısı güçtür. Kıkırdak doku hasarını önlemek için erken tanı önemlidir. Bu nedenle tekrarlayan kanlı effüzyon varlığında ve nonspesifik semptomlarda ayırıcı tanıda akla gelmelidir. Tanıda ve tedavisini planlamada MR yardımcı görüntüleme yöntemidir. Kesin tanı histopatolojik inceleme sonrası konur.

Olgumuz nadir görülmesi nedeniyle literatür bilgileri eşliğinde sunulmuştur.