Güncel Patoloji Dergisi 2017 , Vol 1 , Num 3
STRUMOZİS Mİ? OVER KAYNAKLI İYİ DİFERANSİYE FOLLİKÜLER KARSİNOM MU (HDFCO)?
Olcay Kurtulan1, Anıl Ertürk2, Alp Usubütün3, Gökhan Boyraz4, Nejat Özgül4, Cenk Sökmensüer3
1Merzifon Karamustafa Paşa Devlet Hastanesi
2Hacettepe Üniversitesi Kadın Hastalıkları Ve Doğum Abd
3Hacettepe Üniversitesi Tıbbi Patoloji Abd
4Hacettepe Üniversitesi Kadın Hastalıkları Ve Doğum Abd, Jinekolojik Onkoloji

Özet

Hacettepe Üniversitesi Hastanesi’ne abdominal ağrıyla başvuran 75 yaşındaki kadın hastada, sol overde en geniş çapı 11 cm olan kitle, karında asit ve sağ plevral efüzyon saptandı. CA125 düzeyi 1127 mg/dL idi, tiroid hormonları normal sınırlardaydı. Hastaya total abdominal histerektomi, bilateral salpingooferektomi ve infrakolik omentektomi uygulandı. Frozen sonucu matür kistik teratom olarak sonuçlandı. Olgunun patolojik incelemesinde sol overde matür kistik teratom ile uyumlu multiloküler kistik ve solid kitle izlendi. Omentum ve herni kesesinde iyi diferansiye (nodüler guatrı düşündüren) tiroid folliküllerinden oluşan mikroskopik implantlar izlendi. Bu odaklar HBME-1 ile negatif olup Ki-67 proliferasyon indeksi düşüktü.

Batına yayılmış struma ovarii vakalarında eskiden strumozis tanısı kullanılırken son zamanlarda bu antitenin düşük malignite potansiyelli olduğu bildirilerek "over kaynaklı iyi diferansiye folliküler karsinom" olarak isimlendirilmiştir. Bu olgular malign transformasyon gösteren matür kistik teratomdan daha iyi seyirli olarak bildirilmiştir. Bizim olgumuzun 14 aylık takibinde rekürrens saptanmamıştır.